Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Outplacement

Doelstelling van Outplacement

Outplacement begeleiding is erop gericht de medewerker bij te staan in het zo snel mogelijk verwerven van een passende functie bij een andere werkgever, of in het opstarten van een eigen onderneming.  

Opzet van het traject 

Het is een persoonlijk traject, waarbij de tijdsduur en intensiteit worden afgestemd op de wensen en situatie van de organisatie en van de medewerker. De looptijd kan variëren van zes tot twaalf maanden. Bij de start van een traject is de intensiteit groter, en vinden gesprekken wekelijks plaats. Naarmate het traject vordert, zal dit twee- of driewekelijks plaatsvinden.

Bij de start stellen wij op basis van het intakegesprek een plan van aanpak  op maat op en door de intensieve en actieve begeleiding en het bieden van structuur is de slagingskans optimaal. De werkgever en werknemer ontvangen tijdens en na afloop van het traject een rapportage op procesniveau.

Inhoud

Onderwerpen die in het Outplacement traject aan de orde komen:

- aandacht voor het baanverlies
- competenties in beeld brengen, al dan niet met behulp van persoonlijkheidstest(en) en/of een 360 graden feedback
- waarden, werkvoorwaarden en motivatiebronnen bepalen
- arbeidsmarktoriëntatie, zoals een functie-analyse, beroepskeuzetest, oriënterend netwerken
- solliciteren, waaronder opstellen van CV en motivatie en sollicitatiegesprekstraining met directe video-feedback
- baanverwervend netwerken, gebruik van LinkedIn en aandacht voor de persoonlijke presentatie.
- CV plaatsen op vacaturebanken, contact leggen met recruitmentbureaus, inschrijven bij uitzendbureaus.
- vacaturesearch.
- bij starten eigen bedrijf: begeleiding bij opstellen ondernemingsplan, bepaling en benadering doelgroep, presentatie eigen bedrijf.

Locatie

Het individuele outplacementtraject vindt buiten de eigen organisatie plaats, op kantoor in Kockengen.
Is er sprake van een groepsoutplacement, dan kan dit desgewenst plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever (bedrijf) of een externe locatie.

Prijs

De kosten voor een individueel outplacementtraject bedragen tussen de 4.000 en 6.000 euro (ex 21% BTW), afhankelijk van de intensiteit van de begeleiding en de tijdsduur. Hebt u een uitgebreider of lager budget, dan kan de inhoud en intensiteit van de begeleiding daarop worden afgestemd.
Tijdens het intakegesprek wordt de inschatting gemaakt van de benodigde begeleiding. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.

De kosten voor een groepsoutplacement worden apart geoffreerd, afhankelijk van de omvang van de groep, intensiteit van de begeleiding en de looptijd.

 

Wil je een offerte of meer informatie over deze dienstverlening? Neem dan gerust contact op via de contactgegevens hieronder.